Dạy học qua truyền hình - Môn Tiếng Việt lớp 1 - Bài ua ưa