Dạy học qua truyền hình - Môn Toán Lớp 1 - Bài: Số 7