Dạy học qua truyền hình - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Bài 1: Cô chủ nhà tí hon