Dạy học qua truyền hình - Môn Tiếng Việt lớp 2 - Bài: Bọ rùa tìm mẹ. Từ chỉ đặc điểm