Dạy học qua truyền hình - Môn Toán Lớp 4 - Bài: Hai đường thẳng song song

https://youtu.be/4-N3mZDgiXU